Hostel

Hostel

Hostel obecnie znajduje się w tym samym budynku co ośrodek. Górne piętro jest podzielone z lewej strony mieszkają osoby, które skończyły terapię,a po prawej pacjenci.

Mamy 4 pokoje, w których mieszkają po 3 osoby. Jeden pokój przeznaczony jest dla kobiet. Oczywiście w razie potrzeby zawsze znajdzie się więcej miejsc.