Zasady pobytu

Zasady obowiązujące podopiecznych w trakcie pobytu w ośrodku:

 • dobrowolność pobytu w Ośrodku,
 • przestrzeganie zasady bezwzględnej abstynencji od substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu),
 • abstynencja seksualna,
 • zakaz stosowania wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej,
 • zachowanie tajemnicy grupy,
 • przestrzegania zasad domu oraz planu dnia,
 • współodpowiedzialność za przebieg terapii - czynny udział w zajęciach terapeutycznych i sportowych i innych,
 • współprowadzenie placówki poprzez wykonywanie codziennych czynności gospodarczych - sprzątanie, pranie, gotowanie, bieżące remonty itp.
 • prowadzenie tzw. Kasy Społeczności – nauka odpowiedzialności za posiadane i wydatkowane środki finansowe stanowiące własność wspólnoty.
 • rozwiązanie problemów związanych z toczącymi się postępowaniami karnymi, windykacyjnymi, brakiem dokumentów tożsamości (pomoc asystenta socjalnego),
 • prowadzenie odrębnych kuracji zdrowotnych związanych np. z zakażeniem wirusami HBS, HCV, HIV itp. Możliwości kontynuowania leczenia medycznego z innych powodów niż uzależnienie, opieka medyczna,
 • realizacja ustaleń społeczności.

W przypadku łamania powyższych zasad możliwe jest rozwiązanie kontraktu terapeutycznego lub stosowanie zadań korekcyjnych (dociążeń) czyli procedur motywujących do zwiększenia wysiłku lub poprawienia jakości funkcjonowania i zaangażowania w terapię.